Algemene voorwaarden

Afspraken

Gelieve tijdig op uw afspraak aanwezig te zijn. Indien u later bent dan het afgesproken uur zal uw behandeling ingekort worden, dit uit respect voor de volgende klant die na u een afspraak heeft. Afspraken kunnen enkel telefonisch of onmiddellijk na afloop van de verzorging worden vastgelegd.

Annulaties

Wij vragen u beleefd om ons 24 uur op voorhand te verwittigen indien u uw afspraak niet zal kunnen nakomen. Uit wederzijds respect doe ik al het mogelijke om uw afspraken tijdig en correct te laten verlopen. Het gebeurt dat afspraken niet worden nagekomen zonder te verwittigen. Dit is spijtig want ik bereid uw afspraak onnodig voor. Maar het is ook spijtig voor een klant die eventueel op uw afspraak terecht kon. Indien u uw afspraak niet kan nakomen, gelieve dit dan minstens 1 dag vooraf telefonisch te melden. Zoniet kan verzorging worden aangerekend. Ik stel het wel erg op prijs om de dagplanning zo optimaal mogelijk in te vullen.

Indien u uw afspraak wil wijzigen of veranderen

Indien u uw behandeling wilt wijzigen, uitbreiden of inkorten, dient u dit bij voorkeur 48 uur voorafgaand aan uw afspraak aan CryoBello te kennen te geven. In overleg en waar mogelijk zal met u uw behandeling besproken worden.

Abonnementen / Cadeaubon

Bij het nemen van een abonnement of kuurverzorging worden geen beurten terugbetaald of geruild met andere verzorgingen. Producten worden niet geruild. De geldigheidsdatum voor een abonnement is 12 maanden, nadien vervalt het abonnement. Abonnementen en kuurverzorgingen dienen steeds vooraf betaald te worden.

Een cadeaubon blijft 1 jaar geldig en is niet in geld terugbetaalbaar en niet cumuleerbaar met andere acties en promoties. Na 1 jaar vervalt de cadeaubon.

Productenaanbod

De doeltreffendheid van onze producten en behandelingen is wetenschappelijk bewezen en ze zijn niet getest op dieren. 

Vorming

Regelmatig doen wij aan permanente vorming waardoor ons instituut gesloten zal zijn. In de mate van het mogelijke wordt dit steeds vooraf in het instituut aangekondigd.

Tevredenheid

Indien u een opmerking heeft over een behandeling of een andere vraag, gelieve dit te melden. Opmerkingen worden nauwkeurig geëvalueerd. Deze worden op een discrete manier behandeld. Wanneer u tevreden bent, horen wij dat ook graag. Dit is een extra motivatie.

Betaling

Betalingen gebeuren uitsluitend cash of met bank app en meteen. Producten worden pas meegegeven indien het volledige bedrag betaald is.

Bestelling van producten

Wanneer de bestelling binnen is, zal CryoBello telefonisch contact met u opnemen, voor het maken van een afspraak om deze op te halen.

Na 3x geen gehoor, staakt CryoBello deze poging en is het aan u zelf om contact op te nemen voor een afspraak, om de bestelling af te halen.